preload-image

Ürünler


Bu cihazlar, çok küçük alanlara sığabilecek, paslanmaz çelikten mamül, silikajel nem alıcı rotorlu cihazlardır.

DFRB Serisi
Bu cihazlar, çok küçük alanlara sığabilecek, paslanmaz çelikten mamül, silikajel nem alıcı rotorlu cihazlardır. Rotorun dönmesiyle, proses havasının içindeki su moleküllerinin tutulmasında sürekli ve üniform bir kurutma verimi sağlanır. Yönlendirici metal plakalar, fanın üşediği havanın, rotorun her noktasına eşit dağılımını sağlar. Rotor önünde, birbirinden ayrılmış 3 bölge bulunur;


- Proses havası, bu üç bölgenin en geniş alanından geçer ve rotorda nem bırakır.
- Reaktivasyon havası, önce PTC (*) ısıtıcısıyla ısıtılır, daha sonra silikajel rotorun gözeneklerinden geçer. Daha önce rotorun geniş kısmında tutulan nem, bu bölmede dışarı atılır.
- Diğer bölgede ise, reaktivasyon havasının rotordan geçerken bıraktığı ısı, rotorun dönüşüyle bu bölgeden geri alınarak tekrar reaktivasyona gönderilir, böylece enerji tasarufu sağlanır.

(*) PTC-Positive Temperature Coefficient - ısıtıcı veya rezistans, kendini ayarlayabilen yarı iletken ısıtıcı elemandır ve üzerinden geçen havaya göre ısı verir. Bu cihazın enerji tüketimini direk olarak etkiler. Kurutma kapasitesi, reaktivasyon gücünün azaltılması veya arttırılması ile orantılı olarak değişir. Bu durumu, cihazın ön panelinde gözlemek mümkündür.

DFRD Serisi

İstenen kuru hava şartları gerçekten çok kuru ise proses havası yüksek nem içeren dış hava ile karıştırılmaz. Bu tür şartlarda, proses havası veya reaktivasyon havası iki ayrı fanla bağımsız olarak sağlanır. DFRD Serisi cihazlarla, çok düşük çiğ noktası sıcaklıklarında da sonuç alınabilir.
 

Diğer Resimler

Broşür Talep

Back-To-Top