preload-image

Ürünler


CDU (Soğutma Dağıtım Ünitesi), soğutma suyunun kontrollü olarak, çiğ noktasının üzerinde 20 raf dolabının arka kapı eşanjörüne hizmet verebilir.

 Soğutma kapasitesi
305 kW’a kadar çıkabilir. IBM’in ‘‘Cool Blue®’’, ‘‘‹Dataplex®’’ ve ‘‘Blue Gene®’’ raf dolaplarına uyumlu ve onaylanmıştır.

CDU ünitesi avantajları
• Su debisi düşük basınç kontrolü ile limitlendirilir.
• Sekonder devredeki düşük su miktarı riskleri azaltır.
• Minimum enerji ile optimum çalışmayı sağlayan su debi kontrolü
• Maksimum soğutmada su sıcaklık kumandası
• Yoğuşmasız % 100 duyulur ( hissedilir ) soğutma
• Sistem durumu soğutulan bölümlerin durumunu gösterir.
• Dizayn edilmiş ikincil boru vasıtasıyla sistem güncellemesini sağlar.
• Sistem harici nem pompalarına ihtiyaç duymaz.
• Özel raşar diğerlerinden bağımsız olarak izole edilebilir.
• Sadece 2.6 kW güç ile 100 kW soğutma yapılabilir.

 

Ürün PDF

Broşür Talep

Back-To-Top