preload-image

Ürünler


A – Sistem Yerleşim Planı
 
Genel Yerleşim Planı
Küçük Alanlı Plan: Kanal planı duvar, kiriş, kolon boyunca ortamda alanı azaltmadan
ve estetik görünümü artırarak yapılmalıdır. Atöolye uygulamalarında üretim hattı veya
yoğun çalışmanın olduğu alanların ihtiyacını aynı anda karşılayabilir. Supermarket
uygulamalarında reyonların aralarına ve ışıklandırmaya paralel olacak şekilde
konumlandırılmalıdır.
 
Geniş ve Yüksek Alan Planı:
Donuş havasını karşılayabilmek ve ic ortamdaki hava
akış kalitesini yükseltmek icin mumkun olduğunca duz kanallar kullanılmalıdır. Atolye
uygulamalarında kanallar ekipman ve hareketli vinç gibi makinaların bulunduğu
yerlerden kaçınılarak uretim hattı boyunca konumlandırılmalıdır. Supermarket
uygulamalarında reyon hattı boyunca veya ana yuruyuş alanı üzerinde yerleştirilmelidir.
Spor salonlarında alan cevresinde bulunmalıdır. Izgara yapılı tavanlara sahip alanlarda
kanallar bu ızgaraların içlerine konumlandırılmalıdır. Palye ızgaralı tavanlarda ise
palyaların her iki tarafına konumlandırılarak hem alandan kazanılır hem de uygulama
ve bakım icin kolaylık sağlanmış olur.
 
Genel Alan Estetik Tasarımı
Kanal Çapı ile Farklı Montaj Yükseklikleri Arasındaki Mesafe: Genellikle montaj
yüksekliği arttıkca estetik ve etki arasındaki kombinasyona ulaşabilmek icin kanal
çapı da büyütülür.
Kavisli, Kapalı Tasarımı: Hava dağılımı ve daha iyi estetik görünüm için mimariye
uygun olarak kavisli, kapalı veya oval yapılmalıdır.
Dekorasyona Uygun Tasarım: Yarım daire veya çeyrek daire kanal doğrudan tavana
veya asma tavan oluklarına uygulanabilir.
 
Ozel Durum Tasarımı
Geçici Alan Tasarımı: Kolay montaj ve demontaj icin genellikle raylı sistem tercih
edilir. Yeniden kullanım için aynı kanal çapını ve aynı uzunluğu korumak gerekmektedir.
Yoguşma Önleyici Tasarım: Kanal tasarımı cam perde boyunca veya özellikle tek
veya daha fazla kanal kullanılarak yoğuşma önlenebilir.
 
Sistem Yerleşim Planı
iSox tasarım programını kullanarak çizim ve tasarım işlemini daha kolay hızlı şekilde
yapılmaktadır.
 
 
 
 
Ölçü Seçimi
 
DurkeeSox hava hızı ve kanal içi statik basınça bağlı çap seçimi ile statik basınçın
kanal içi hava hızı ile ortuşmemesi durumunda, kanal içindeki hava akışının turbulans
oluşturaçağı ve bu durumda mevçut hava akışının ve ortalama performansın
etkileneçeği kolaylıkla gorunebilmektedir. Solda bulunan şematik çizimde basınç,
turbulans ve hava hızı arasındaki ilişkiyi yapmış olduğumuz deneyler sonrası elde
etmiş bulunmaktayız.
 
şemadan hava hızı arttıkça, statik basınçın azaldığını ve turbulansın arttığını rahatlıkla
bulabiliriz. (Koyu renk turbulans alanıdır) Bu da hava hızı ile statik basınç arasındaki
oran buyudukçe, turbulansın da artaçağını gostermektedir. Ayrıça hava hızının
artması sistemde gurultu oluşmasına da sebep olaçaktır.
 
Bir DurkeeSox sistemi için 152 mm’ den 1828 mm’ ye kadar çap seçeneği mevçuttur.
Kanal çapı hava debisi ve kanal girişi hava hızına bağlı olarak seçilmektedir.
 
Hesaplama formulu : g = v . π . D2/4
g : Kanala giren hava debisi
v : Kanal giriş hava hızı
D : Kanal çapı
 
 
Sistem içi turbulansı engellemek ve negatif basınçı engellemek için hava giriş hızına
dikkat edilmelidir;
 
 
Eğer kanal çapı aşırı buyuk ve montaj alanı kısıtlıysa, dikdortgen kanal kullanılmalı
veya sistem daha kuçuk çaplı kanallara dağıtılmalıdır.
 
 
Ç - Hava Basınç Tasarımı
NanoSox sistemi statik basınç, hız basınçı ve direnç kaybını içerir ve statik basınçı
geri kazançı ve direnç kaybı arasındaki ilişki sistem seçiminde doğrudan kilit rol
oynar. Çoğu durumda, statik basınç geri kazançı, duz kanalda surtunmeden oluşan
direnç kaybından daha fazla olmaktadır.
 
 
Sonuç : Statik basınç = kanal girişi statik basınç + statik basınç geri kazançı – basınç
kaybı (Pr = Ps + Prs – Pz), ortalama basınç, ortalama kanal girişi statik basınçı ve
kanal sonu statik basınçtır. Prensip, solda bulunan şemada gosterilmiştir. Muhendislik
deneyimimizden baz alarak, basınç farkının kanal giriş statik basınçından % 10 az
olması durumunda kanal içi hava akışı stabil olmaktadır. Aksi durumda kanal
içerisindeki basınçı dengelemek için PAD basınç ayar çihazı kullanılmalıdır. Sol
aşağıda bulunan şemada gorulduğu uzere , dengeleme sonrası, maksimum basınç
farkı 25 Pa, kanal giriş statik basınçından % 10’ dan daha azdır.
 
Çok kanallı karmaşık sistemlerde kanal giriş basınçı, en az uygun donguye sahip
kanalın direnç hesabına bağlıdır. Ayrıca hava dağıtım basınçı, surtunme ve ana kanal
ile diğer kanallardaki bolgesel basınçlar da goz ardı edilmemelidir.
 
 
D - Hava Dağıtım Tasarımı
 
DurkeeSox muhendislik teknoloji merkezi tarafından hazırlanan patentli tasarım
programını kullanarak kumaş geçirgenliği, modeli, olçuleri, adetleri, nozul veya orifis
yonleri gibi birçok detaylı dizayn aşamasını yapabiliriz.
 
Yükseklik kesiti ile hava atışı ve kontrol edileçek alan belirlenmesi
Genellikle, standart plan prensibine bağlı olarak bitişik iki kanalın ortasından sınır
için bir çizgi çekilir. Fiili proje durumuna gore, tum kanal ve yerleşim planı ile birlikte
hava haçmi ışığında butun bolgeyi bolerek hava haçmi mumkun olduğunça eşit
dağıtılmalıdır.
 
Orifis yönünün belirlenmesi
Bolunmuş alana bağlı olarak, orifislerin yonleri belirlenmeli ve orifis sıralarının sayıları
kararlaştırılmalıdır.
 
Hava akış kapasitesine gore, geçirgenlik ile orifislerden geçeçek hava debisi
belirlenmelidir.
 
Orifis sıraları ve ölçülerinin belirlenmesi
Genellikle, tasarım aşaması patentli ozel program -iSox- ile tamamlanır ve program
çıktısı uretim hattına otomatik olarak girilir.
 
Ayrıca iSox programı, inşaat uzerinde montaj planı çıkartmaya yardımcı olur ve
sistemin her bir kısmı için tanımlama tablosunu otomatik olarak listeler.
 
 
 

Ürün PDF

Broşür Talep

Back-To-Top