preload-image

Ürünler


A – Sistem Yerleşim Planı

Genel Yerleşim Planı
Küçük Alanlı Plan: Kanal planı duvar, kiriş, kolon boyunca ortamda alanı azaltmadan  ve estetik görünümü artırarak yapılmalıdır. Atölye uygulamalarında üretim hattı veya yoğun çalışmanın olduğu alanların ihtiyacını aynı anda karşılayabilir. Süpermarket uygulamalarında reyonların aralarına ve ışıklandırmaya paralel olacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Geniş ve Yüksek Alan Planı: Dönüş havasını karşılayabilmek ve iç ortamdaki hava akış kalitesini yükseltmek için mümkün olduğunca düz kanallar kullanılmalıdır. Atölye uygulamalarında kanallar ekipman ve hareketli vinç gibi makinaların bulunduğu yerlerden kaçınılarak üretim hattı boyunca konumlandırılmalıdır. Süpermarket uygulamalarında reyon hattı boyunca veya ana yürüyüş alanı üzerinde yerleştirilmelidir. Spor salonlarında alan çevresinde bulunmalıdır. Izgara yapılı tavanlara sahip alanlarda kanallar bu ızgaraların içlerine konumlandırılmalıdır. Palye ızgaralı tavanlarda ise palyaların her iki tarafına konumlandırılarak hem alandan kazanılır hem de uygulama ve bakım için kolaylık sağlanmış olur.

Genel Alan Estetik Tasarımı
Kanal Çapı ile Farklı Montaj Yükseklikleri Arasındaki Mesafe: Genellikle montaj yüksekliği arttıkça estetik ve etki arasındaki kombinasyona ulaşabilmek için kanal çapı da büyütülür.

Kavisli, Kapalı Tasarımı
Hava dağılımı ve daha iyi estetik görünüm için mimariye uygun olarak kavisli, kapalı veya oval yapılmalıdır. Dekorasyona Uygun Tasarım: Yarım daire veya çeyrek daire kanal doğrudan tavana veya asma tavan oluklarına uygulanabilir.

Özel Durum Tasarımı
Geçici Alan Tasarımı: Kolay montaj ve demontaj için genellikle raylı sistem tercih edilir. Yeniden kullanım için aynı kanal çapını ve aynı uzunluğu korumak gerekmektedir. Yoğuşma Önleyici Tasarım: Kanal tasarımı cam perde boyunca veya özellikle tek veya daha fazla kanal
kullanılarak yoğuşma önlenebilir.
 
Sistem Yerleşim Planı
iSox tasarım programını kullanarak çizim ve tasarım işlemini daha kolay hızlı şekilde

B – Ölçü Seçimi
DurkeeSox hava hızı ve kanal içi statik basınca bağlı çap seçimi ile statik basıncın kanal içi hava hızı ile örtüşmemesi durumunda, kanal içindeki hava akışının türbülans oluşturacağı ve bu durumda mevcut hava akışının ve ortalama performansın etkileneceği kolaylıkla görünebilmektedir. Solda bulunan şematik çizimde basınç, türbülans ve hava hızı arasındaki ilişkiyi yapmış olduğumuz deneyler sonrası elde
etmiş bulunmaktayız.

Şemadan hava hızı arttıkça, statik basıncın azaldığını ve türbülansın arttığını rahatlıkla bulabiliriz. (Koyu renk türbülans alanıdır) Bu da hava hızı ile statik basınç arasındaki oran büyüdükçe, türbülansın da artacağını göstermektedir. Ayrıca hava hızının artması sistemde gürültü oluşmasına da sebep olacaktır.

Bir DurkeeSox sistemi için 152 mm’ den 1828 mm’ ye kadar çap seçeneği mevcuttur. Kanal çapı hava debisi ve kanal girişi hava hızına bağlı olarak seçilmektedir.

Hesaplama formülü : g = v . π . D2/4

Eğer kanal çapı aşırı büyük ve montaj alanı kısıtlıysa, dikdörtgen kanal kullanılmalı veya sistem daha küçük çaplı kanallara dağıtılmalıdır.

C - Hava Basınç Tasarımı
NanoSox sistemi statik basınç, hız basıncı ve direnç kaybını içerir ve statik basıncı geri kazancı ve direnç kaybı arasındaki ilişki sistem seçiminde doğrudan kilit rol oynar. Çoğu durumda, statik basınç geri kazancı, düz kanalda sürtünmeden oluşan direnç kaybından daha fazla olmaktadır.

Sonuç : Statik basınç = kanal girişi statik basınç + statik basınç geri kazancı – basınç kaybı (Pr = Ps + Prs – Pz), ortalama basınç, ortalama kanal girişi statik basıncı ve kanal sonu statik basınçtır.
Prensip, solda bulunan şemada gösterilmiştir. Mühendislik deneyimimizden baz alarak, basınç farkının kanal giriş statik basıncından % 10 az olması durumunda kanal içi hava akışı stabil olmaktadır. Aksi durumda kanal içerisindeki basıncı dengelemek için PAD basınç ayar cihazı kullanılmalıdır. Sol aşağıda bulunan şemada görüldüğü üzere , dengeleme sonrası, maksimum basınç farkı 25 Pa, kanal giriş statik basıncından % 10’ dan daha azdır.

Çok kanallı karmaşık sistemlerde kanal giriş basıncı, en az uygun döngüye sahip kanalın direnç hesabına bağlıdır. Ayrıca hava dağıtım basıncı, sürtünme ve ana kanal ile diğer kanallardaki bölgesel basınçlar da göz ardı edilmemelidir.

C - Hava Dağıtım Tasarımı
DurkeeSox mühendislik teknoloji merkezi tarafından hazırlanan patentli tasarım programını kullanarak kumaş geçirgenliği, modeli, ölçüleri, adetleri, nozul veya orifis yönleri gibi birçok detaylı dizayn aşamasını yapabiliriz. Yükseklik kesiti ile hava atışı ve kontrol edilecek alan belirlenmesi Genellikle, standart plan prensibine bağlı olarak bitişik iki kanalın ortasından sınır için bir çizgi çekilir. Fiili proje durumuna göre, tüm kanal ve yerleşim planı ile birlikte hava hacmi ışığında bütün bölgeyi bölerek hava hacmi mümkün olduğunca eşit dağıtılmalıdır.

Orifis yönünün belirlenmesi
Bölünmüş alana bağlı olarak, orifislerin yönleri belirlenmeli ve orifis sıralarının sayıları kararlaştırılmalıdır.

Hava akış kapasitesine göre, geçirgenlik ile orifislerden geçecek hava debisi belirlenmelidir.

Orifis sıraları ve ölçülerinin belirlenmesi
Genellikle, tasarım aşaması patentli özel program -iSox- ile tamamlanır ve program çıktısı üretim hattına otomatik olarak girilir. Ayrıca iSox programı, inşaat üzerinde montaj planı çıkartmaya yardımcı olur ve sistemin her bir kısmı için tanımlama tablosunu otomatik olarak listeler.

Broşür Talep

Back-To-Top