Kurumsal

İklimlendirme-Soğutma-Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD)


 İSKİD, 1991 yılında klima ve soğutma sektörünün önde gelen firmaları ve kişilerinin katkılarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda 1993 yılında kurulmuştur. 10 yıl boyunca "Isıtma Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - ISKİD" adıyla çalışan dernek, Ocak 2004 Genel Kurulunda adını "İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği - İSKİD" olarak değiştirmiştir.


Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı (ISKAV)


ISKAV, 30.12.1997 tarihinde kurulmuştur. Vakfın amacını “Türkiye ısıtma, soğutma, klima sektörünü geliştirmek, Avrupa Birliği’ne uyumunu sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek” oluşturur. Mesleki kuruluşlar, sosyal ve bilimsel çalışmalar yapan özel ve kamu kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışmalar yaparak sektörümüze hizmet üretilmesi hedeflenmiştir.


Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)


 TTMD, Tesisat Mühendisliğini geliştirmek, sektöre saygınlık kazandırmak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında isminin önüne "Türk" kelimesini de alarak ulusal bir dernek haline gelmiştir.


Makina Mühendisleri Odası (TMMO)


 MMO (Kuruluş 18 Aralık 1954) yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi yapan üniversitelerin fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır.


Isıtma, Soğutma, Havalandırma Sanayi Sitesi (ISISO)


16 Temmuz 1986'da ısıtma, soğutma, havalandırmacıları bir çatı altında toplamak ve günün ihtiyaçlarına uygun, modern ve teknik şartları içeren birer iş yerine sahip olmalarını sağlamak ve bu topluluğun genel hizmetlerini karşılayacak tesisleri içine alan bir sanayi sitesi amaçlanarak ISISO yapı kooperatifi kurulmuştur.


Ürünlerimizden

Broşür Talep

Back-To-Top